Verzegelde loodzuuraccu

verzegelde loodzuuraccu

Ben je nieuwsgierig naar verzegelde loodzuuraccu's en hun verschillende typen? Zo ja, dan ben je hier aan het juiste adres. Deze uitgebreide gids gaat dieper in op de wereld van verzegelde loodzuuraccu's en onderzoekt hun types, voordelen, levensduur, temperatuurbereik, druppellaadspanning en toepassingen. Dit artikel biedt u de kennis die u nodig hebt om verzegelde loodzuuraccu's te begrijpen en te waarderen.

Wat is een verzegelde loodzuuraccu?

Een verzegelde loodzuuraccu, ook bekend als een klepgeregelde loodzuuraccu (VRLA), is een type oplaadbare accu. In tegenstelling tot natte loodzuuraccu's, die meestal in vloeibare vorm worden aangetroffen, zijn natte loodzuuraccu's verzegeld met een geïmmobiliseerde elektrolyt. Dit gesloten ontwerp biedt een reeks voordelen ten opzichte van traditionele natte accu's.

In een verzegelde loodzuuraccu wordt het waterstofgas dat tijdens het opladen ontstaat, weer opgenomen in de elektrolyt, waardoor er geen overmatige drukopbouw plaatsvindt. Hierdoor is het niet nodig om regelmatig gedestilleerd water bij te vullen, omdat het verlies aan elektrolyt minimaal is. Het vereist echter nauwkeurigere laadcontroles om de waterstofproductie effectief te beheren.

Verzegelde loodzuuraccu's worden op grote schaal gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder auto's, boten, campers en back-upsystemen. Laten we nu eens kijken naar de verschillende soorten verzegelde loodzuuraccu's die op de markt verkrijgbaar zijn.

Soorten verzegelde loodzuuraccu's

Er zijn twee hoofdtypen verzegelde loodzuuraccu's: AGM (Absorbed Glass Mat) accu's en Gel Cell accu's. Beide typen bieden unieke kenmerken en eigenschappen voor specifieke toepassingen.

1. Accu met geabsorbeerde glasvezel (AGM)

AGM accu's zijn een populaire keuze voor een breed scala aan toepassingen vanwege hun superieure prestaties en duurzaamheid. In een AGM accu wordt de elektrolyt geabsorbeerd in glasvezelmatten tussen de accuplaten. Dit ontwerp biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Onderhoudsvrij: AGM accu's zijn onderhoudsvrij, waardoor het niet nodig is om regelmatig elektrolyten bij te vullen.
 • Lekvrij: Het gesloten ontwerp van AGM accu's voorkomt het morsen van elektrolyt, waardoor ze veilig in verschillende richtingen kunnen worden gebruikt.
 • Positie-ongevoelig: AGM accu's kunnen in elke positie worden geïnstalleerd, wat meer flexibiliteit biedt in vergelijking met natte accu's.
 • Laag zelfontladingspercentage: AGM accu's hebben een lage zelfontladingssnelheid, waardoor de lading beter wordt vastgehouden gedurende langere perioden.

AGM accu's worden vaak gebruikt in toepassingen voor de auto-industrie, zoals startaccu's en deep-cycle accu's voor maritieme voertuigen, campers en golfkarretjes.

2. Gelcelbatterij

Gelcel accu's, ook wel bekend als gel accu's, hebben een unieke elektrolytsamenstelling die in een silicagel is gesuspendeerd. Deze gelachtige substantie zorgt ervoor dat elektronen tussen de accuplaten kunnen stromen terwijl lekkage wordt voorkomen. Gel Cell accu's bieden de volgende voordelen:

 • Trillingsweerstand: Gelbatterijen zijn zeer goed bestand tegen trillingen, waardoor ze ideaal zijn voor off-roadvoertuigen en voertuigen voor ruw terrein.
 • Tolerantie voor diepe ontlading: Gelbatterijen zijn bestand tegen diepe ontladingen zonder noemenswaardige schade, waardoor ze geschikt zijn voor deep-cycle toepassingen.
 • Langere levensduur: Gelbatterijen hebben een langere levensduur in vergelijking met AGM-batterijen, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor continu gebruik.

Het is echter belangrijk om te weten dat gelaccu's gevoeliger zijn voor overladen. Overbelasting kan de gel onherstelbaar beschadigen en de algehele levensduur van de accu verkorten. Daarom worden gelaccu's niet zo vaak gebruikt in autotoepassingen als AGM-accu's.

Levensduur van de verzegelde loodzuuraccu

De levensduur van verzegelde loodzuuraccu's (SLA's) is een belangrijke factor bij het beoordelen van hun geschiktheid voor specifieke toepassingen. Het verwijst naar het aantal laad- en ontlaadcycli dat een accu kan ondergaan voordat de capaciteit aanzienlijk afneemt. Inzicht in de levensduur helpt bij het bepalen van de levensduur en betrouwbaarheid van SLA-accu's in verschillende gebruikssituaties.

Gemiddeld kunnen SLA-accu's 200 tot 600 cycli leveren, afhankelijk van verschillende factoren. Hier zijn enkele belangrijke factoren die de levensduur van verzegelde loodzuuraccu's kunnen beïnvloeden:

 • Diepte van lozing (DOD): De diepte heeft een grote invloed op de levensduur. Over het algemeen verlengen ondiepe ontladingen (waarbij de accu gedeeltelijk wordt ontladen) de levensduur van de accu in vergelijking met diepe ontladingen (waarbij de accu bijna volledig wordt ontladen). Om de levensduur van SLA-accu's te verlengen, wordt aanbevolen diep ontladen waar mogelijk te vermijden.
 • Laadspanning: Het opladen van de batterij met de juiste spanning is cruciaal voor het behoud van de levensduur. Teveel of te weinig opladen kan leiden tot voortijdig capaciteitsverlies en kan het aantal cycli dat de batterij kan ondergaan verminderen. Volg de door de fabrikant aanbevolen laadspanning.
 • Temperatuur: De bedrijfstemperatuur is van grote invloed op de levensduur van SLA-batterijen. Extreme temperaturen, zowel hoog als laag, kunnen het capaciteitsverlies versnellen en de algehele levensduur verkorten. Het is belangrijk om SLA-accu's te gebruiken binnen het aanbevolen temperatuurbereik, meestal tussen -20°C (-4°F) en 50°C (122°F), om de levensduur te maximaliseren.
 • Onderhoud: De juiste onderhoudspraktijken kunnen ook de levensduur van verzegelde loodzuuraccu's beïnvloeden. Het regelmatig controleren van het elektrolytniveau van de accu (voor natte loodzuuraccu's), het zorgen voor goede ventilatie en het schoonhouden van de accu kunnen bijdragen aan het verlengen van de levensduur. Daarnaast kan het volgen van de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant helpen om de prestaties van de accu te optimaliseren en de levensduur te verlengen.
 • Batterijontwerp en -kwaliteit: Het ontwerp en de bouwkwaliteit van SLA-accu's kan per fabrikant verschillen. Als u kiest voor accu's van gerenommeerde merken die zich houden aan kwaliteitsnormen, kunt u zorgen voor een betere levensduur en algehele prestaties. Het is raadzaam om accu's met een bewezen betrouwbaarheid en levensduur te onderzoeken en te selecteren.

Temperatuurbereik

SLA accu's hebben specifieke temperatuurlimieten die moeten worden aangehouden voor een optimale werking. Deze kunnen worden onderverdeeld in de volgende belangrijke punten:

 • Aanbevolen temperatuurbereik: SLA accu's hebben doorgaans een aanbevolen temperatuurbereik van -20°C (-4°F) tot 50°C (122°F). Dit bereik geeft de temperaturen aan waarbij de accu's efficiënt kunnen functioneren zonder noemenswaardige prestatieproblemen.
 • Impact van lage temperaturen: Gebruik van SLA accu's onder de ondergrens van -20°C (-4°F) kan nadelige gevolgen hebben. Bij extreem lage temperaturen vertragen de chemische reacties in de accu, wat leidt tot verminderde capaciteit en een lager vermogen. De accu kan moeite hebben om de benodigde energie te leveren, wat kan leiden tot prestatiestoringen.
 • Invloed van hoge temperaturen: Overschrijding van de bovengrens van 50°C (122°F) kan ook schadelijk zijn voor SLA accu's. Hoge temperaturen versnellen chemische reacties en kunnen leiden tot verhoogde zelfontladingssnelheden. Dit leidt tot een verminderde algehele capaciteit en een kortere levensduur van de accu. Bovendien kan overmatige hitte leiden tot fysieke schade aan de accu, zoals vervorming of lekkage van elektrolyt, waardoor de accu onbruikbaar wordt.
 • Effect van temperatuurschommelingen: Temperatuurschommelingen binnen het aanbevolen bereik kunnen van invloed zijn op SLA-batterijen. Snelle temperatuurschommelingen kunnen de accu onderhevig maken aan thermische stress, waardoor de prestaties en de levensduur worden beïnvloed. Het minimaliseren van temperatuurschommelingen en het handhaven van een stabiele werkomgeving zijn cruciaal voor een optimale werking van de batterij.

Float voltage 

The float voltage is a critical parameter for the proper charging and maintenance of sealed lead acid (SLA) batteries. It varies depending on the battery’s nominal voltage. It refers to the voltage at which the battery is maintained during standby or float charging periods. Here are sealed lead acid battery voltage charts for 6V, 12V, and 24V batteries.

Battery VoltageFloat Voltage RangeNominal Capacity (Ah)
6V5.81V-6.44V
Varies
12V11.63V-12.89V
Varies
24V23.25V-25.77V
Varies
Link:https://footprinthero.com/lead-acid-battery-voltage-charts

Note: The nominal capacity (Ah) of SLA batteries can vary depending on the specific battery model or manufacturer. It is important to refer to the manufacturer’s specifications for the exact nominal capacity of the SLA battery you are using

Applications of verzegelde loodzuuraccu

verzegelde loodzuuraccu

Sealed lead acid batteries find applications in a wide range of industries and sectors due to their reliability, versatility, and cost-effectiveness. Let’s explore some of the common applications:

Automotive Applications:

 • Automotive Starting Batteries: Provide the initial power to start the engine
 • Backup Power for Automotive Accessories: Ensure continuous operation even when the engine is off
 • Electric Vehicles (Low-Power): such as golf carts, electric scooters, and electric wheelchairs

Home and Household Applications:

 • Uninterruptible Power Supply (UPS): Provide electricity during power outages to essential appliances and devices.
 • Emergency Lighting: Provide backup power for emergency lights and exit signs during power failures
 • Portable Power: such as camping equipment, portable lighting, portable tools, and portable electronics

Industrial and Commercial Applications:

 • Telecommunications: Include cell towers, base stations, and communication equipment, ensuring
 • Alarm and Security Systems: Ensure continuous operation even during power failures
 • Medical Equipment: Include portable medical devices, patient monitoring systems, and backup power for critical medical instruments
 • Solar Energy Storage: Store the energy generated by solar panels for use during non-sunlight hours
 • Marine and RV Applications: Power onboard electronics, lighting, and auxiliary equipment

Conclusie

Sealed lead acid batteries are a versatile and reliable power solution widely used in automotive, residential, and industrial applications. Whether you’re looking for a dependable starter battery for your vehicle or a backup power solution for your home, sealed lead-acid batteries are an excellent choice. By understanding the different types, applications, and benefits of sealed lead acid batteries, you can make informed decisions and ensure optimal performance and longevity.

Laat een reactie achter

nl_NLDutch